Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyNarodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej od 9 stycznia zbiera projekty dotyczące systemu gospodarki wodami opadowymi w miastach. Konkurs trwać będzie do połowy marca. Na dofinanowanie przeznaczono trzysta milionów zł. Co do zasady finansowanie mają być przedsięwzięcia z miast ujętych w projekcie pozakonkursowym, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej stu tys. mieszkańców. Możliwa jednak będzie również realizacja projektów w miastach o gęstości zaludnienia wyższej niż 1200 mieszkańców na km kw. oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa.

W ramach konkursu finansowane będą projekty, które dotyczące:

 • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych;
 • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody);
 • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych,
 • dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się tutaj: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,5,ii-nabor-dla-typu-projektow-2-1-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html .

Źródło: poiis.nfosigw.gov.pl