Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyPowiązanie wysokości opłat dla gmin, z liczbą mieszkańców jest całkowicie nakazowe i pozostaje bez jakiegokolwiek związku z rzeczywistą potrzebą wydatków gminy, które są konieczne, aby zneutralizować skutki prowadzenia na jej terenie działalności górniczej.

Takie jest stanowisko rady gminy Rząśnia z 12 grudnia 2016 r. wyrażające protest wobec proponowanych zapisów ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej.

Radni zauważają, że przepisy projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej mają wprowadzić drastyczne ograniczenia w przypadku ich gminy, odnośnie wpływów z tytułu opłat przewidzianych w dziale VII ustawy prawo geologiczne i górnicze, co w konsekwencji doprowadzi do kilkukrotnego ograniczenia wysokości tych wpływów.

- Zaproponowany przez ustawodawcę zapis art. 141 ust. 1 c ustawy o PSG „Łączna wysokość dochodów gminy z tytułu przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt.1 nie może być wyższa niż 500 zł na jednego mieszkańca gminy” jest nieadekwatny do poniesionych strat jakie gmina Rząśnia musi ponieść w związku z degradacją środowiska i nie znajduje uzasadnienia – wynika ze stanowiska.

W ocenie samorządowców powiązanie wysokości opłat dla gmin, z liczbą mieszkańców jest całkowicie nakazowe i pozostaje bez jakiegokolwiek związku z rzeczywistą potrzebą wydatków gminy, które są konieczne, aby zneutralizować skutki prowadzenia na jej terenie działalności górniczej. - Brak uzasadnienia do kwoty 500 zł „na mieszkańca”, a także brak jakiegokolwiek mechanizmu indeksacyjnego tej kwoty, czyni ów mechanizm rażąco niesprawiedliwym. Jego zastosowanie przełoży się wprost na drastyczne zmniejszenie dochodów gminy Rząśnia przy równoczesnym naruszeniu praw nabytych. Tak radykalna zmiana godzi w samodzielność gminy zagwarantowaną przepisem art. 165 ust 2 Konstytucji RP – zauważają radni.

Ze względu na przewidywalność skutków wprowadzenia zmian, rada gminy Rząśnia stanowczo protestuje przeciw zapisom projektu nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze.