Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyWdrażanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wspieranie przedsiębiorczości przez gminy, wykonywanie przez gminy wyroków sądów administracyjnych, skuteczność programów naprawczych JST, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy – to tylko część spraw, którymi w 2017 r. zajmą się kontrolerzy NIK.

W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przewiduje rozpoczęcie 110 kontroli, w tym:

 • kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w 111 częściach budżetowych i wybranych jednostkach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
 • kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej w 2016 r.;
 • audytu finansowego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN);
 • audytu finansowego Funduszu Emerytalnego CERN;
 • audytu finansowego Rady Europy (RE);
 • audytu wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy.

Z przyjętych do planu pracy 109 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r.) 86 będzie realizowanych jako kontrole koordynowane (czyli realizowane z udziałem więcej niż jednej jednostki kontrolnej NIK) a 23 jako niekoordynowane. Ponadto NIK będzie kontynuować kontrole rozpoczęte w 2016 r., których zakończenie zaplanowano na 2017 r. (kontrole przechodzące).

Najwięcej kontroli zaplanowano w działach: zdrowie (17 kontroli, co stanowi 16% wszystkich kontroli ujętych w Planie pracy NIK na 2017 r.), środowisko (11 kontroli, 10%), transport (9 kontroli, 8%), administracja publiczna (8 kontroli, 7%), oświata i wychowanie i finanse publiczne (po 5 kontroli, 5%) oraz rolnictwo, obrona narodowa i sprawy wewnętrzne (po 4 kontrole, 4%).

Sporo czasu NIK poświęci samorządom. Sprawdzane będzie m.in. to, czy:

 • powiaty i gminy prawidłowo finansowały ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 • gminy prawidłowo utrzymują obiekty wybudowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012",
 • gminy zapewniają świadczenie usług opiekuńczych o odpowiednim standardzie osobom starszym w miejscu zamieszkania,
 • elektroniczne zasoby informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego są właściwie chronione,
 • przedszkola i szkoły ogólnodostępne prawidłowo wspierają kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnościami,
 • jednostki samorządu terytorialnego zapewniły właściwą organizację ruchu i utrzymanie przejętych dróg,
 • działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego poprawiają jakość przestrzeni publicznej,
 • samorządy powiatowe i powiatowe urzędy pracy wywiązywały się z zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem efektywności oraz skuteczności identyfikowania i zaspokajania tych potrzeb,
 • stworzony system nieodpłatnej pomocy prawnej był skuteczny oraz zapewniał efektywne wydatkowanie środków publicznych.

Z planem prac NIK na 2017 r. można zapoznać się tutaj.