Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Uchwalony we wrześniu ub. roku i obowiązujący od roku bieżącego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zawiera pięć kryteriów, według których oceniane są wnioski o dofinansowanie inwestycji. Konwent powiatów województwa kujawsko-pomorskiego proponuje szereg szczegółowych zmian w warunkach oceny wniosków.

Samorządowcy proponują m.in. wprowadzenie kryterium odnoszącego się do długości sieci drogowej, administrowanej przez zarządcę drogi będącego wnioskodawcą. Całkowitej zmiany wymaga w ich opinii formularz wniosku o dofinansowanie. Obecny jest niepraktyczny i nieczytelny, wymusza nie dość dokładny opis inwestycji. Powiaty kujawsko-pomorskie apelują, by budżet przeznaczony w województwie na dofinansowane inwestycji drogowych samorządów, dzielony był każdego roku na przebudowę dróg powiatowych, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez powiaty dróg. Kolejnym wnioskiem jest usunięcie preferencji dla samorządów wiejskich, dyskryminujących obszary miejskie.

Ponadto w opinii powiatów kujawsko-pomorskich m.in. niezrozumiałe jest wykluczenie stosowania ścieżki pieszo-rowerowej oraz punktowanie liczby wysp dzielących przejścia dla pieszych. Z kolei wartościowane powinno być wykonywanie zatok autobusowych wyposażonych w tzw. perony oraz instalowanie w jezdni wpustów kanalizacji deszczowej. W przypadku kryterium 4, premiującego współpracę samorządów, konwent powiatów proponuje punktowanie wniosków z wkładem partnera niższym, niż 10 proc. Bowiem każda wysokość partycypacji finansowej innych podmiotów jest ważna przy gromadzeniu funduszy na sfinansowanie inwestycji.

Bezpieczeństwo zależy od wielu czynników

W opinii samorządowców powiatowych z Kujaw kryterium nr 1 (znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych) uprzywilejowuje prace budowlane i rozbudowę, względem przebudowy i remontów dróg. Tymczasem dla poziomu bezpieczeństwa ten ostatni rodzaj prac również ma znaczenie. Samorządowcy podkreślają, że zadania zarządców dróg polegają przede wszystkim na przebudowie, rozbudowie i modernizacji już istniejących odcinków, a nie budowie nowych. Jednocześnie zarządy dróg wnioskują o uwzględnienie elementów towarzyszących przebudowom i remontom dróg: doświetlania przejść dla pieszych, dostosowanie zieleni przydrożnej, czy tzw. wyniesionych przejść dla pieszych.

Konwent powiatów kujawsko-pomorskich zaproponował szereg szczegółowych zmian, zarówno merytorycznych do brzmienia poszczegolnych wskaźników kryteriów, jak i odnoszących się do poziomu ich punktacji.