Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Siedem projektów aktów prawnych uzgodnionych, dwa zdjęte z porządku obrad – to bilans lutowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 24 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom współprzewodniczyli: Mariusz Błaszczak, szef resortu administracji oraz Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali na nim: Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

W samorządach trwają przygotowania do obsługi programu „Rodzina 500 plus”. W związku z tym strona samorządowa w ramach wolnych wniosków pytała o system informatyczny do obsługi tego programu oraz o zatrudnianie dodatkowych pracowników.

500 zł na dziecko

- Mamy mało czasu na przygotowanie do uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”, stąd prośba, aby program komputerowy jak najszybciej się ukazał. Każda „pięćsetka” to decyzja administracyjna, dlatego do jej wydania należy w stosownym trybie zatrudniać pracowników – mówił Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.

W odpowiedzi, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny za realizację programu „Rodzina 500 plus” zapewniał, że resort robi wszystko, żeby programy informatyczne jak najszybciej zostały dostarczone. - Mamy świadomość, że jest to sprawa priorytetowa. Rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla samorządowców, którzy będą przyjmować wnioski i wypłacać świadczenia – odpowiadał wiceminister.

Karty zgonu

Prezydent Krywult poruszył także problem wydawania kart zgonu, które regulują archaiczne już przepisy. – NFZ nie chce płacić lekarzom za taką czynność, a starostom każe się powoływać koronerów, tymczasem nie ma takiego zawodu – podawał. – Prosimy o przyspieszenie działań legislacyjnych – apelował. W odpowiedzi wiceminister zdrowia Piotr Warczyński zapewnił, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym powołany został specjalny zespół pracujący nad tym zagadnieniem. – To rzeczywiście jest problem. Nie może rozwiązać go nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ale powstać musi nowa ustawa. Wymaga to jednak współpracy kilku resortów, w tym: spraw wewnętrznych i administracji; zdrowia; środowiska oraz cyfryzacji – twierdził wiceminister Warczyński. Kwestia uporządkowania przepisów regulujących stwierdzanie zgonu była już wielokrotnie poruszana przez Związek Powiatów Polskich, także w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ostatnio pisaliśmy o tym tutaj.

Kłopotliwy VAT

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, przypomniał, że dzień wcześniej (23 lutego br.) odbyło się posiedzenie zespołu ds. finansów publicznych Komisji Wspólnej, który wcześniej został upoważniony do wydania opinii na temat projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. – Przedstawiciel Ministerstwa Finansów poinformował nas, że część uwag strony samorządowej została uwzględniona, nie wyjaśniając które to były uwagi i w jaki sposób nastąpiło uwzględnienie. Dlatego do czasu uzyskania informacji na ten temat traktujemy projekt ten jako nieuzgodniony – wyjaśniał. Obecna na posiedzeniu plenarnym Zdzisława Wasążnik z resortu finansów zapewniła, że Ministerstwo przedstawi swoje stanowisko „w ciągu 2-3 dni”.

Pełna lista projektów uzgodnionych:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 2. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 3. projekt zarządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych,
 4. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze,
 5. projekt programu rozwoju „Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego”,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie. udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej.

Z porządku obrad zdjęte zostały natomiast:

 1. projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – ze względu na oczekiwanie na nową wersję dokumentu,
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – gdyż nadal znajduje się on na etapie konsultacji.

Strona samorządowa przedstawiła też skład doraźnego Zespołu do Spraw Jakości Powietrza. Członkiem został m.in. Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji zaplanowano na 30 marca br.