Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego chce zwiększenia dochodów powiatów na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Od 1 stycznia 2004 r. to powiaty ponoszą koszty realizacji tego zadania. Wcześniej był to wojewoda lub kierownik rejonowego urzędu administracji rządowej. Choć taki stan prawny wskazując kolejny stopień decentralizacji administracji publicznej jest pożądany, to w ocenie starostów kujawsko-pomorskich w ślad za nim powinny iść środki niezbędne na realizację tego zadania. Tak też wynika ze stanowiska Konwentu podjętego 11 lutego br. w Ostromecku.

Starostowie podają przykład powiatu tucholskiego. – Stosowne porozumienia dotyczące sprawowania nadzoru nas lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zawarte zostały przez starostę tucholskiego z nadleśniczymi nadleśnictw występujących na terenie powiatu tucholskiego. Wraz z przekazaniem zadań związanych z nadzorem nad gospodarką leśną przekazywane były środki finansowe. Kwota ustalona za nadzór nad tymi lasami wynosiła od 13 zł za 1 ha w 2000 r. do 19 zł za 1 ha w 2015 r. Stanowiło to przykładowo w 2015 r. łącznie kwotę 137 000 zł – czytamy w stanowisku. Starostowie dodają, że dalsze wykonywanie nałożonych na powiaty różnych obowiązków, w tym i tych dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa czy też związanych z opracowaniem co 10 lat uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów bez przekazania z budżetu państwa środków finansowych na ten cel nie jest możliwe. - Środki na ten cel powinny zostać zabezpieczone w budżecie państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej – tłumaczą starostowie.

Dlatego Konwent proponuje zwiększenie dochodów powiatów na ten cel w stopniu niezbędnym do właściwego wykonywania zadań. Alternatywnie, rozwiązaniem może być wskazanie innego sposobu finansowania nałożonych kompetencji, np. z Funduszu Leśnegi lub z innych funduszy.