Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawa z 9 października 2015 r. wprowadziła możliwość zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego w formie związku metropolitarnych.

Związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. Jak wskazano w ustawie w skład związku metropolitalnego wchodzą gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego oraz powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, ma osobowość prawną a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.

Działanie we własnym imieniu oznacza sytuację, w której czynności związane z wykonaniem zadań publicznych podejmowane są pod nazwą związku metropolitarnego. Natomiast własna odpowiedzialność związku oznacza ponoszenie skutków swoich działań. 

Posiadanie podmiotowości prawnej przez związek metropolitarny oznacza, że związek może skuteczne występowanie w obrocie prawnym (w tym może m.in. zawierać umowy, składać czynności jednostronne i posiada zdolność sądową). Związkowi metropolitarnemu może przysługiwać również mienie oraz korzysta on z ochrony sądowej swej samodzielności.

Każdy związek metropolitarny musi posiadać statut stanowiący o ustroju związku. Projekt statutu i jego zmian podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Statut związku metropolitalnego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Nieprzypisany: Nieprzypisany