Serwis główny - Aktualności

alt12 marca br. w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zostało podpisane „Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

W latach 2014-2020 Aglomeracja Opolska łącznie otrzyma do dyspozycji aż 71,4 mln euro, m.in. na uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje, utworzenie spójnego systemu dróg rowerowych, budowę parkingów w systemach park&ride i bike&ride, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, a także na ochronę dziedzictwa kulturowego. Zadania te będą realizowane w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze całej Aglomeracji Opolskiej.

W tym okresie Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełnić będzie funkcję Instytucji pośredniczącej w systemie wdrażania RPO WO.

Źródło: opole.pl

Nieprzypisany: Nieprzypisany