Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyOmówienie kwestii zarządzania placówkami oświatowymi w perspektywie przemian gospodarczych, przedyskutowania wyników kontroli likwidacji szkół, krórą przeprowadzł NIK oraz rozmowa o problemach i szansach związanych z zarządzaniem szkołami funkcjonującymi zarówno jako prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego jak i przez przedsiębiorstwa społeczne (stowarzyszenia, fundacje, itd.) - to główne tematy jakie zostały poruszone podczas XII Forum wymiany dobrych praktyk i promocji dialogu pomiędzy JST, a organizacjami JST.

Wydarzenie to, zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie i Związek Powiatów Polskich, odbyło się 8 października br. w Jarocinie.

Udział w seminarium wzięli zarówno przedstawiciele władz samorządowych z gmin i powiatów, jak i pracownicy administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Forum współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt