Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyRealizowanym konsekwentnie od kilku lat przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie modelem postępowania w informatyce jest usługowe podejście do realizacji zadań. W rezultacie tego, z uwagi na konieczność zarządzania wszystkimi procesami realizowanymi przez poszczególne wydziały starostwa lub pojedyncze osoby/komórki, została podjęta próba stworzenia systemu, który umożliwi kierownictwu urzędu objęcie właściwym zarządzaniem również informatykę.

Do głównych problemów z właściwym zarządzaniem procesami zaliczyć należy:

 • brak wcześniejszych wytycznych,
 • brak wypracowanych standardów zarządzania,
 • brak wzorców wśród ościennych samorządów,
 • nieznajomość u przełożonych zagadnień informatycznych w wystarczającym wymiarze,
 • brak zaufania do nowych technologii.

Usługowe podejście do informatyki umożliwia stworzenie właściwych relacji między usługodawcą, tj. komórką informatyczną, a usługobiorcą, którym jest cały urząd/jednostki podległe/interesanci, gdzie relacje business to business (B2B) są niezbędne, aby wypośrodkować wartości progowe w ocenie ekonomicznej, a określeniem faktycznych potrzeby odbiorców.

Wdrożenie takiego podejścia spowodowało natychmiastowy wzrost rozwoju informatyki w urzędzie, nastąpiły jasne i zrozumiałe relacje między kierownictwem urzędu, a komórką informatyczną. W kolejnych latach zaczęto realizować duże projekty informatyczne ze środków pomocowych UE.

W trakcie wdrażania systemu najważniejszą rzeczą z punktu widzenia kierownictwa było określenie dla poszczególnych usług parametrów, które można modyfikować w miarę potrzeb, a co najważniejsze wyceniać kwotowo. Przykładowo, takiej metodzie wartościowania poddane zostały następujące usługi:

 • wydruk (typowe parametry usługi),
 • format wydruku (A4 lub większy),
 • szybkość wydruku (ilość stron na min.),
 • czas wznowienia działania usługi po awarii,
 • usługa poczty elektronicznej (typowe parametry usługi),
 • poziom bezpieczeństwa przesyłek,
 • usługa bazy danych (typowe parametry usługi ),
 • wielkość bazy danych.

Dynamiczny rozwój informatyki w starostwie wymusił wdrożenie nowoczesnych technologii w celu utrzymania w/w usług na stałym poziomie, a także umożliwienie włączania kolejnych usług oraz właściwego zabezpieczenia całości systemu informatycznego. Bardzo istotnym czynnikiem było zmniejszenie kosztów utrzymania ciągle rozwijającego się systemu informatycznego. Rozwiązaniem tych zadań i problemów było wdrożenie wirtualizacji, która w tej postaci jaka występuje aktualnie w starostwie jest dobrą praktyką.

W prezentowanym przypadku do minimum skraca się czas uruchomienia kolejnych usług. Na pojedynczym wirtualnym serwerze (Windows Server 2012) uruchamiana jest 1 lub 2 usługi, w celu uniezależnienia działania, przy czym możliwa awaria jednej nie wpływa na inne, a tym samym nie powoduje przestoju całego urzędu lub jednostek podległych. Systemy wirtualne w takiej postaci jakie są realizowane w starostwie można przenosić na nowy sprzęt (nowe serwery fizyczne) bez strat czasowych związanych z wdrożeniem, tj. z kilku dni pracy, a tym samym przestoju do 2-3 godzin realizowanych automatycznie poza godzinami pracy urzędu.

Koordynatorem projektu w jednostce jest Anna Matulanis – Sekretarz Powiatu.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich