Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: NieprzypisanyW dniu 23 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się Forum wymiany dobrych praktyk i promocji dialogu pomiędzy JST, a organizacjami JST, którego tematem wiodącym było: „Nowoczesne zarządzanie publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego”. Forum zorganizowali wspólnie Starostwo Powiatowe w Gliwicach i Związek Powiatów Polskich.

Forum otworzył starosta gliwicki Michał Nieszporek, który powitał uczestników i w kilku słowach opowiedział o wielu dobrze funkcjonujących w powiecie systemach zarządzania. Następnie uczestników powitał kierownik projektu Rafał Rudka, który w swoim wystąpieniu opowiedział o projekcie.

Pierwsza sesja "Klient podmiotem działań Powiatu Gliwickiego - usprawnienia w obsłudze" rozpoczęła się od prezentacji filmu promującego dobrą praktykę zatytułowanego "Wdrożenie systemu obsługi klienta niepełnosprawnego", który był dobrym wstępem do prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych funkcjonujących w tutejszym Starostwie. W dalszej części głos zabrała sekretarz powiatu Magdalena Budny, która rozwinęła aspekt funkcjonujących w Starostwie udogodnień dla klientów niepełnosprawnych.

Nieprzypisany: NieprzypisanyW kolejnej części odbyła się krótka wycieczka po urzędzie podczas której starosta Michał Nieszporek wspólnie z sekretarz Magdaleną Budny opowiadali o funkcjonujących rozwiązaniach prezentując je na "żywych przykładach".

Na zakończenie zwiedzania urzędu uczestnicy Forum zapoznani zostali z uruchominonym niedawno system kolejkowym funkcjonującym w Wydziale Komunikacji i Transportu. Osobą odpowiadającą o wdrożeniu była Aleksandra Musioł, pracownik tegoż Wydziału.

Po powrocie na salę obrad głos zabrała Dominika Jaroszyńska, pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, która opowiedziała o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Kolejna prezentacja dotyczyła funkcjonującego tutaj Powiatowego Systemu Informacji o Terenie. Osobą prezentującą był zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a jednocześnie kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, Zbigniew Solarski.

Nieprzypisany: NieprzypisanyDruga z zaplanowanych na ten dzień sesji miała charakter interaktywnego wykładu. Osobą prezentującą był Grzegorz Kubalski, prawnik i ekspert ZPP, który podczas swojego wystąpienia opowiedział o obecnych modelach zarządzania, a także w konsekwencji próbował odpowiedzieć na pytanie jaka będzie przyszłość zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Forum podsumował i zakończył kierownik projektu Rafał Rudka.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Forum odbyło się w ramach realizowanego przez ZPP projektu zatytułowanego "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.