Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany10 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu odbyło się Forum wymiany dobrych praktyk i promocji dialogu pomiędzy JST, a organizacjami JST, którego tematem wiodącym było: „Nowoczesne zarządzanie publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego”. Forum zorganizowali wspólnie Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i Związek Powiatów Polskich.

Forum otworzył starosta zgorzelecki Artur Bieliński, który powitał uczestników i w kliku słowach opowiedział o wielu dobrze funkcjonujących w powiecie systemach zarządzania. Następnie uczestników powitał kierownik projektu Rafał Rudka, który w swoim wystąpieniu opowiedział o projekcie.

W dalszej części głos zbrała Pani Bogusława Witkowska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tutejszego Starostwa, która bardzo szczegółowo i precyzyjnie omówiła system zarządzania oświatą. W swoim wystąpieniu podkreślała rolę wprowadzonych rozwiązań zarządczych, w tym wykorzystujących systemy elektroniczne, w procesie usprawnienia zarządzania tym sektorem, a także w kontekście wynikających z tego optymalizacji kosztów.

Kolejny głos zabrał Grzegorz Kubalski, prawnik i ekspert ZPP, który w podczas swojego wystąpienia opowiedział o obecnych modelach zarządzania, a także w konsekwencji próbował odpowiedzieć na pytanie jaka będzie przyszłość zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Forum podsumował i zakończył kierownik projektu Rafał Rudka.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Forum odbyło się w ramach realizowanego przez ZPP projektu zatytułowanego "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospdoarce opartej na wiedzy", a współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.