Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Nieprzypisany: Nieprzypisany7 i 8 kwietnia  br. w Starostwie Powiatowym w Opolu oraz 9 i 10 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbyły się szkolenia z zakresu kontroli zarządczej zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy".

Program szkolenia złożony był z dwóch bloków. W ramach pierwszego z nich trener szczegółowo omówił takie zagadnienia jak:

 • Struktura kontroli zarządczej w administracji samorządowej – obowiązki i odpowiedzialność
 • I i II poziom kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
 • Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć?
 • Jak stosować standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów? (Środowisko wewnętrzne, Cele i zarządzanie ryzykiem, Mechanizmy kontroli, Informacja i komunikacja, Monitorowanie i ocena)
 • Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?
 • Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej w świetle znowelizowanych przepisów?
 • Ocena i samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

W ramach drugiego bloku zatytułowanego "Zarządzanie ryzykiem" omówione zostały:

 • Określanie celów i ich monitorowanie
 • Jak prawidłowo określić cel? Jak wyznaczyć dobry miernik?
 • W jaki sposób identyfikować ryzyko - różne metody identyfikacji ryzyka
 • Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia
 • Mechanizmy kontrolne (prewencyjne, detekcyjne, korygujące)
 • Analiza ryzyka - szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka
 • Mapowanie i hierarchizacja ryzyk
 • Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie
 • Zarządzanie zidentyfikowanym i ocenionym ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka
 • Monitorowanie ryzyk – czujniki ryzyka, czyli system wczesnego ostrzegania
 • Rola komunikacji w procesie zarządzania ryzykiem – potencjalne konflikty interesów w zakresie informowania o ryzyku
 • Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe)

Odbyły się także indywidualne konsultacje.

Wykładowcą był Sławomir Kacprzak, wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, doświadczony trener; przeprowadził szkolenia wewnętrzne m.in. dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Miasta w Kielcach, Lublinie i Łodzi, licznych samorządowych jednostek organizacyjnych; Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Krakowie i Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert na liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do oceny projektów POKL w zakresie poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, posiadacz międzynarodowych certyfikatów audytorskich: CGAP (Certified Government Auditing Professional) oraz CIA (Certified Internal Auditor). Obecnie ekspert Instytutu Audytu Sektora Publicznego.

Do tej chwili Związek Powiatów Polskich zorganizował szkolenia z kontroli zarządczej już w 10 samorządach, a były to: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Urząd Gminy Brudzew, Urząd Miasta Świętochłowice, Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz obecnie w Starostwie Powiatowym w Opolu i Starostowie Powiatowym w Krapkowicach.

Szkolenie organizowane były w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.