Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

"Jasno przedstawione zagadnienie szkolenia", "dobrze przygotowane materiały", "możliwość konsultacji i porównania doświadczeń", "ciekawe materiały pomocnicze (wzory)", "przygotowanie merytoryczne", "przedyskutowanie zapisów w ustawie i wyjątków" - to opinie uczestników zakończonych właśnie szkoleń z zakresu zarządzania sektorem ochrony środowiska i rolnictwa w JST.

Związek Powiatów Polskich w okresie ostatniego półrocza zrealizował cykl szkoleń z zakresu zarządzania sektorem ochrony środowiska i rolnictwa w JST. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a realizowane były w południowo-zachodniej części Polski.

Cały cykl składał się z VI modułów tematycznych. Spotkania odbywały się w miesięcznych odstępach.

Zasadniczym celem szkoleń było zapoznanie się i pogłębiania wiedzy związanej z zarządzaniem świadczeniami usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Tematyka szkoleń dotyczyła takich zagadnień jak:

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – procedury w kontekście kompetencji JST (Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 2. Postępowanie z udziałem społeczeństwa w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 3. Gospodarka odpadami – zakres kompetencji starosty oraz procedury i kryteria postępowania wynikające z Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Prawo ochrony środowiska – kompetencje i obowiązki starosty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska w związku z projektowaną zmianą ustawy POŚ (projekt z 2.II.2013 r.).
 5. Pozwolenia wodnoprawne (Ustawa Prawo wodne).
 6. Kompetencje starosty i procedury postępowania w zakresie spraw dotyczących rolnictwa, rybactwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty.

Opisywane działania są kolejnymi - po szkoleniach z zakresu stosowania metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego oraz z zakresu zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami - szkoleniami kierowanymi do samorządowców uczestniczących w tym projekcie.

Sumarycznie w ramach tego jednego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić minimum 500 urzędników.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.