Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

"Gospodarka odpadami – zakres kompetencji starosty oraz procedury i kryteria postępowania wynikające z Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska" to tematyka szkoleń jakie w dniach 11 i 12 września br. miały miejsce w Zielonej Górze i Krapkowicach. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a zorganizowane zostały przez Związek Powiatów Polskich.

Warsztaty były kolejnym spotkaniem w ramach sześciomodułowego cyklu. Osoby delegowane przez samorządy uczestniczące w projekcie w miesięcznych odstępach spotykają się celem pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania sektorem ochrony środowiska i rolnictwa.

Poruszana podczas szkolenia tematyka to: "Gospodarka odpadami – zakres kompetencji starosty oraz procedury i kryteria postępowania wynikające z Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:

 1. wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 2. zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 3. informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 4. zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 5. zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów;
 6. inne decyzje starosty wynikające z UoO:
  • zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów;
  • zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części".

Wykładowcą była Pani Romana Toft, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Św. Tomasza w St. Paul (Minnesota, USA). Posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla samorządów lokalnych, spółek komunalnych oraz prywatnych inwestorów.

Sumarycznie w ramach tego jednego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić minimum 500 urzędników.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.