Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Zgodnie z art. 86 u.dz.l. podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej gospodaruje przekazaną w zarząd częścią mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania. Zgodnie z powyższym przydzielenie środków finansowych nie odbywa się na zasadzie art. 114, ale art. 86 ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych.

Przepis art. 114 u.dz.l. nie daje możliwości bieżącego finansowania działalności - określa wprost na co podmiot leczniczy może otrzymać dotację. Jest to jednak ustawowa możliwość dofinansowania podmiotu leczniczego, bowiem obowiązujące prawo dopuszcza możliwość umorzenia przez JST udzielonego podmiotowi leczniczemu wsparcia. Zatem od rozsądku i wiedzy przedstawicieli JST, a także aktywności samorządowo-społecznej kierownictwa podmiotu leczniczego zależy czy zamierzone cele w zakresie zdrowia będą osiągnięte i spełnione zostaną zapisy np. lokalnego planu rozwoju. Istotne zatem dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego i prawidłowej realizacji polityki zdrowotnej JST są działania mające na celu współpracę organu założycielskiego (właściciela) z kierownictwem podmiotu leczniczego.

Dlatego tak ważnym jest kształcenie ustawiczne zarówno kadr JST jak i podmiotów leczniczych działających na terenie jednostki terytorialnej. Wiedza bowiem i doświadczenie pracowników ułatwiają współpracę, która wprost może podnieść poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Źródło: materiał powstał w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Związek Powiatów Polskich; autor: Janusz Atłachowicz