Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Trwają audyty usług społecznych w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja”. Eksperci ZPP sprawdzają w jaki sposób realizowane są usługi z zakresu edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i spraw technicznych. Sprawdzają poziom przygotowania i stosowania przez jednostki standardów usług publicznych, a także proces planowania świadczenia usług publicznych w oparciu o przyjęte schematy organizacji i wprowadzone kary usług. Pisaliśmy o pierwszych wnioskach dotyczących edukacji i zdrowia (ZPP prowadzi audyt usług publicznych w samorządach i ZPP sprawdza jakość usług z zakresu zdrowia i pomocy społecznej ).  Czas na wyniki badań usług technicznych i bezpieczeństwa.

Realizacja usług technicznych przez samorząd powiatowy odnosi się przede wszystkim do zadań związanych z komunikacją publiczną, całorocznym utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej. Istniejące w jednostkach standardy świadczenia usług technicznych można uznać za wystarczające tylko fragmentarycznie, ponieważ zapewniają one jedynie spełnienie wymogów ustawowych. W części jednostek nadal brakuje podstawowych regulacji w zakresie bieżącego zarządzania drogami, w szczególności odnoszących się do określenia sposobu monitoringu ich stanu i utrzymania. Podobnie, stosunkowo słabo realizowana jest polityka informacyjna polegająca na udostępnianiu mieszkańcom planów utrzymania dróg, i kierunków ich modernizacji.  Ponadto w ramach usług technicznych w zasadzie nie funkcjonuje planowanie. Co prawda w strategiach rozwoju zamieszczane są zwykle pewne ogólne cele związane z modernizacją systemów drogowych i komunikacji publicznej, ale zbyt często nie znajdują one praktycznego potwierdzenia w faktycznie realizowanych inwestycjach. Niestety wciąż nieliczne jednostki pozyskują od mieszkańców informacje zwrotne dotyczącą ewaluacji realizowanej polityki świadczenia usług technicznych z danego obszaru.

Dbanie o bezpieczeństwo jest jednym z istotnych zadań powiatu. Dotyczy ono zarówno ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, jak i zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Obejmuje również zadania związane z zapobieganiem zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Podczas audytu analizie poddawane są powiatowe plany zarządzania kryzysowego, mapy zagrożeń obrazujące np. przedsiębiorstwa wytwarzające i przechowujące substancje niebezpieczne, zagrożenia powodziowe wraz z zaznaczeniem terenów zalewowych, czy też sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu (przedkładane przez policję i straż pożarną). W większości jednostek dokumenty te cechują się dogłębną analizą potencjalnych i rzeczywistych niebezpieczeństw wraz z podaniem danych statystycznych, określeniem działań prewencyjnych, wskazaniem podmiotów działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzonych programach i działaniach związanych z poszczególnymi obszarami zagrożeń.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.