Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

"Zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami" oraz "Świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa" to tematyka szkoleń jakie w dniach od 23 do 26 kwietnia br. odbyły się w Jarocinie i Świętochłowicach. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a zorganizowane zostały przez Związek Powiatów Polskich.

Warsztaty te były kolejnym spotkaniem w ramach cyklu, który będzie trwał do końca bieżącego roku. Osoby delegowane przez samorządy uczestniczące w projekcie w miesięcznych odstępach spotykają się celem pogłębiania wiedzy w wyżej wspomnianych dziedzinach.

Podczas szkoleń z zakresu drogownictwa omówiono takie zagadnienia jak:

 • Tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod drogi oraz tryb postępowania w sprawach własności dróg publicznych
 • Dostępność dróg dla poszczególnych użytkowników, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych
 • Obowiązki zarządcy drogi i obszar kompetencji w zakresie warunków zagospodarowania obszarów sąsiadujących z pasem drogowym
 • Wpływ dostępności komunikacyjnej obszaru na procesy gospodarcze i wzrost dochodów budżetowych JST, możliwości współdziałania zarządcy drogi z organami samorządowymi różnych szczebli; seminarium, praca w zespołach, prezentacja wniosków przez uczestników szkolenia
 • Ustawowe obowiązki zarządcy drogi, sposób realizacji i dokumentowania

Z kolei podczas warsztatów dotyczących ochrony środowiska skupiono się na omówieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Szczegółowo omówiono postępowanie z udziałem społeczeństwa w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko:

 • na etapie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – scalanie lub wymiana gruntów;
 • na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • w przypadku oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Opisywane działania są kolejnymi, po prowadzonych od ubiegłego roku warsztatami w zakresie stosowania Programy Rozwoju Instytucjonalnego, szkoleniami kierowanymi do samorządowców uczestniczących w tym projekcie.

Sumarycznie w ramach tego jednego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić minimum 500 urzędników.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.