Serwis główny - Aktualności

W 2012 roku wydano 63 decyzje w sprawie zwrotu nienależnie otrzymanej przez samorządy subwencji oświatowej – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP.

"W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych, w roku 2011 Minister Finansów wydał 257 decyzji zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy oraz zmniejszających część oświatową subwencji ogólnej na rok budżetowy na łączną kwotę 40.080.793 zł" – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

W 2012 roku takich sytuacji było już zdecydowanie mniej - wydano 63 decyzje, ale w sumie chodziło o nieco ponad 32 mln zł.

Resort finansów przypomina jednocześnie, że w przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego subwencja oświatowa jest wyższa od należnej, minister ma dwa wyjścia. Może w drodze decyzji zobowiązać JST do zwrotu nienależnej kwoty. Może też zmniejszyć o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej w zakresie subwencji na rok budżetowy oraz potrącić z kolejnej raty nienależnie otrzymaną kwotę.

„Jeżeli nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty - [minister] wstrzymuje przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej do przekazania do końca roku budżetowego - wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu pozostałej nienależnej kwoty" - wyjaśniają urzędnicy resortu finansów.

Kompetencje do dokonywania kontroli w zakresie zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi, w tym subwencją oświatową, posiadają urzędy kontroli skarbowej. Postępowania kontrolne, w wyniku których stwierdzono wykazywanie w systemie informacji oświatowej nierzetelnych danych, skutkujących uzyskaniem przez samorządy nienależnych środków, przeprowadzała również Najwyższa Izba Kontroli.

źródło: samorzad.pap.pl