Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Eksperci ZPP w ramach projektu „Innowacyjna i sprawna administracja” badają dokumenty strategiczne przyjmowane przez samorządy. O metodologii badań pisaliśmy w artykule Zarządzanie strategiczne w powiatach. Analizy potrwają do połowy roku, ale już na  podstawie zebranych danych można zaprezentować słabe strony samorządowych strategii, a także te mocne. Wyniki dotyczą jednostek objętych projektem, ale zdiagnozowane błędy są niestety powszechne. Mamy nadzieję, że wyniki badań zainspirują samorządowców do krytycznego spojrzenia na przygotowane i przyjmowane przez nich dokumenty.

Słabe strony dokumentacji strategicznej

 • brak narzędzi gromadzenia i analizowania przez j.s.t. systemowych danych, które mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym,
 • decyzje o charakterze rozwojowym podejmowane są przeważnie w oparciu o dane  statystyczne i informacje o znacznym stopniu ogólności, przygotowywanych głównie na poziomie całego województwa,
 • minimalizm i spłycenie przygotowywanych analiz strategicznych, poprzez zamieszczanie w nich jedynie informacji schematycznych i ogólnikowych,
 • brak sformułowania celów w rozumieniu sprecyzowanych stanów, do których j.s.t. dąży tj. wymaganych i możliwych do osiągnięcia warunków życia, o które mieszkańcy zabiegają, i do osiągnięcia których dążą,
 • formułowane w dokumentach planistycznych cele strategiczne nie są mierzalne, lub nie przypisano im żadnych wartości bazowych i docelowych oraz mierników sukcesu,
 • zadania opisane w planach rozwoju mają bardzo różną wagę jakościową – od bardzo konkretnych po zapisy zupełnie miękkie i bardzo mocni nieokreślone,
 • słabe przygotowanie jednostek do zarządzania finansami w oparciu o budżet zadaniowy,
 • słabe wykorzystanie narzędzi informatycznych, które wspomagają zarządzanie strategiczne.

Mocne strony dokumentacji strategicznej

 • widoczna współpraca z gminami wchodzącymi w skład powiatów przy definiowaniu zadań dla większości przyszłych dokumentów strategicznych,
 • sporządzanie przez j.s.t. podstawowych prognoz dotyczących dochodów i wydatków, a w szczególności, przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych
 • w horyzoncie minimum 3-letnim, obejmujący dosyć szczegółowy opis każdego zadania i jego szacunkowy koszt,
 • stosunkowo dobra inwentaryzacja mienia komunalnego, i tworzenie w tym celu przejrzystych procedury obrotu nieruchomościami i innymi składnikami mienia powiatu,
 • prowadzenie (niezależnie od BIP) własnej oraz regularnie aktualizowanej strony internetowej, dostarczającą podstawowych informacji obywatelom i klientom, także o dokumentach strategicznych. Strony internetowe j.s.t. często mają charakter interaktywny.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.