Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

"Zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami" oraz "Świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa" to tematyka szkoleń jakie w dniach od 11 do 14 marca br. odbyły się w Jarocinie i Gliwicach. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a zorganizowane zostały przez Związek Powiatów Polskich.

Warsztaty te zainaugurowały cykl, który będzie trwał do końca bieżącego roku. Osoby delegowane przez samorządy uczestniczące w projekcie w miesięcznych odstępach będą spotykały się celem pogłębiania wiedzy w wyżej wspomnianych dziedzinach.

Pierwsze spotkania obejmowały swoją tematyką zagadnienia ogólne.

W przypadku drogownictwa były to:

 • podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli, organy i procedury właściwe w sprawach podziału terytorialnego;
 • źródła kompetencji samorządów w sprawach zarządzania drogami, tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod drogi oraz tryb postępowania w sprawach własności dróg publicznych;
 • kategoryzacja dróg – sposób postępowania i właściwość organów w sprawach zaliczania dróg do poszczególnych kategorii;
 • podstawowe dokumenty wymagane od zarządcy drogi oraz sposób ich opracowania i gromadzenia. Numeracja dróg i obiektów mostowych, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów dróg i mostów oraz obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie;
 • finansowanie dróg publicznych, potencjalne źródła uzyskiwania środków spoza budżetu;
 • oddziaływanie zarządcy drogi na rozwój i racjonalizację układów komunikacyjnych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego – seminarium, praca w zespołach, wypracowanie wniosków przez słuchaczy kursu.

Z kolei podczas warsztatów dotyczących ochrony środowiska omawiano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a dokładnie procedury w kontekście kompetencji JST (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Szczegółowo omówiono:

 • przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko;
 • postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • postępowania w sprawie wydania DoŚU – w przypadku scalania, wymiany, podziału gruntów;
 • ponowne oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie wydania decyzji budowlanych;
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Kolejne szkolenia planowane są już na drugą połowę kwietnia.

Obecne działania są kolejnymi, po prowadzonych od ubiegłego roku warsztatami w zakresie stosowania Programy Rozwoju Instytucjonalnego, szkoleniami kierowanymi do samorządowców uczestniczących w tym projekcie.

Sumarycznie w ramach tego jednego projektu Związek Powiatów Polskich planuje przeszkolić minimum 500 urzędników.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.