Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

Kontynuujemy cykl artykułów omawiających formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzisiaj więcej na temat stowarzyszeń JST. Zachęcamy do lektury.

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Stowarzyszenia tworzyć mogą gminy (rozdział 9 art. 84 i 84a ustawy o samorządzie gminnym) , powiaty (art. 75 ustawy o samorządzie powiatowym), a także województwa (art. 8b ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.). Do stowarzyszeń tworzonych przez powyżej wskazane jednostki samorządowe stosuje się postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. 

Stowarzyszenie podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą założyć co najmniej 3 jednostki samorządowe. Takie stowarzyszenia może rozpocząć działalność i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru. Stowarzyszenia tworzy się w celu wspierania idei samorządu i obrony wspólnych interesów. Szczegółowe warunki organizacji, trybu działania i zadań stowarzyszenia określa jego statut. Jednostki samorządu terytorialnego przekazując realizację zadania stowarzyszeniu nie zostają pozbawione możliwości jego osobistej realizacji, a wówczas stowarzyszenie staje się koordynatorem takiego zadania. Stowarzyszenia nie muszą posiadać wieloletnich prognoz finansowych czy planów finansowych.

Stowarzyszenia jednostek samorządu mogą prowadzić działalności pożytku publicznego (na podstawie art. 3 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą również prowadzić działalność gospodarczą. W takim jednak przypadku podlegają również dodatkowo wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonemu w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących składu osobowego zarządu stowarzyszenia, wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 ust. 6 powołanej ustawy osoby, do których ma zastosowanie ustawa, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności – w zakresie wskazanej działalności mieści się funkcjonowanie stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.