Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

altGłówny Urząd Statystyczny opublikował siedemdziesiąte drugie wydanie Rocznika Statystycznego, prezentującego dane statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan polskiej gospodarki. Publikacja zawiera również informacje opisujące zróżnicowanie regionalne kraju oraz obszerny zestaw danych z zakresu porównań międzynarodowych.

W obecnej edycji Rocznika zaprezentowano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., dotyczące:

 • ludności faktycznie zamieszkałej według płci, miejsca urodzenia i obywatelstwa, stanu cywilnego faktycznego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej oraz głównego źródła utrzymania, a także identyfikacji narodowo-etnicznych i języka używanego w domu,
 • zasobów mieszkaniowych - z podaniem informacji na temat okresu wybudowania budynku, powierzchni użytkowej mieszkania, liczby izb w mieszkaniu, wyposażenia w instalacje oraz stosunków własnościowych.

Jednocześnie, wykorzystując wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, dokonano weryfikacji stanu i struktury ludności za 2010 r.

W porównaniu z poprzednią edycją, tematykę Rocznika uzupełniono ponadto o informacje dotyczące m.in.:

 • wyników wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 X 2011 r.,
 • składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych oraz instrumentów finansowych i lokat w portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych,
 • dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje, prezentowanych zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995),
 • deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Z treścią tej publikacji można zapoznać się TUTAJ.

Źródło: GUS