Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

SERWIS GŁÓWNY

Tematy w serwisie głównym

Styl życia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Serwis główny - Aktualności

- Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić nasz kraj bez samorządów lokalnych. Władze jak i same samorządy stały się ważnym uczestnikiem przemian, a trójstopniowa struktura samorządowa przyczyniła się w sposób istotny do uporządkowania państwa. Wyzwolono olbrzymi potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych. To samorządy odnotowały na swym koncie rozliczne inwestycje, które wyraźnie wpłynęły na zmianę oblicza naszych „małych ojczyzn". Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy, ostatni okres dwudziestolecia stał się epoką intensywnego rozwoju lokalnego – mówił Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich podczas konferencji inaugurującej Samorządowe forum wymiany dobrych praktyk w ramach projektu "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy". Spotkanie odbyło się 10 grudnia br. w hotelu "Jasek" we Wrocławiu.

Prezes ZPP Marek Tramś sygnalizował jednocześnie, iż droga do obecnej sytuacji nie była prosta. W swoim wystąpieniu podkreślał: - Ale nie było łatwo. Obiecywano nam, że władzę i ustrój zmieniano po to, by ją oddać obywatelom. Obiecywano nam, że decentralizacja ma charakter nieodwracalny, że samorządy będą dysponować odpowiednią ilością środków finansowych na realizację zadań. Niestety nie możemy dzisiaj potwierdzić, że składane obietnice zostały zrealizowane, co więcej, śmiało można powiedzieć, że część z nich jest niezrealizowana i podważana przez rząd. Coraz częściej mamy do czynienia z decyzjami idącymi pod prąd idei samorządności.

Podkreślał również ogromne znaczenie wiedzy i ciągłego doskonalenia dla samorządów. - Dlatego też, Związek Powiatów Polskich wraz z Uczelnią Vistula mają przyjemność spotkać się z Państwem na dzisiejszej konferencji. Pragniemy w tej bardzo złożonej rzeczywistości polityczno-finansowej pokazać jak osiągnąć sukces oparty na wiedzy. Wszyscy mamy świadomość faktu, że w obecnej sytuacji rozwój, doświadczenie i informacja stały się najcenniejszym kapitałem determinującym sukces.

W sesji inauguracyjnej, po otwarciu konferencji przez M. Tramś, Prezesa ZPP, głos zabierały zaproszone osoby wśród których byli tak znakomici goście jak prof. Jerzy Stępień (Prezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) czy dr Jerzy Kwieciński (Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości).

Część panelową konferencji prowadził Michał Karalus, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Starosta Pleszewski. Zaproszeni eksperci z uczestnikami dyskutowali na temat nowoczesnego model zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania urzędem.

Szczegółowa informacja o tematyce i prelegentach dostępna jest w programie znajdującym się TUTAJ.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno władz samorządowych gmin, powiatów, województw, jak i pracownicy administracji publicznej, działacze organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Konferencja odbyła się w ramach projektu, którego głównym celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy, poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody PRI oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów o projekcie można uzyskać na stronie: www.innowacyjna.zpp.pl