Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy można zrealizować na trzy sposoby: poprzez zlecenie przeprowadzenia wartościowania podmiotowi zewnętrznemu, zbudowania wewnętrznego zespołu wartościującego lub zastosowania rozwiązania mieszanego. O szczegółach tych 3 rozwiązań w dalszej części artykułu.

 Zlecenie przeprowadzenie wartościowania podmiotowi zewnętrznemu

Niewątpliwa zaletą takiego rozwiązania jest powierzenie przeprowadzenia procesu wartościowania podmiotowi posiadającemu specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

Kolejnym jest zwiększenie obiektywizmu oceny - podmiot zewnętrzny dokonując oceny będzie to robił w oparciu o opisy stanowisk pracy, bez odwoływania się do oceny osoby je zajmującej. Podmiot zewnętrzny będzie również w mniejszym stopniu podatny na naciski ze strony różnych grup interesów. Takie rozwiązanie jednak ma swoje wady. Pierwsza to oczywiście koszty udzielenia zlecenie. Drugi problem to ograniczona wiedza podmiotu zewnętrznego na temat funkcjonowania urzędu.

 Wewnętrzny zespół wartościujący

Drugą możliwością jest stworzenie własnego zespołu wartościującego.

Liczba członków zespołu zależy od liczby stanowisk pracy podlegających wartościowaniu oraz od czasu w jaki zespół powinien dokonać wartościowania. W dużych jednostkach można zdecydować się na powołanie kilku zespołów oceniających oraz zespołu koordynującego. Zaletą takiego rozwiązania będzie niewątpliwie przyśpieszenie zakończenia procesu wartościowania, wadą możliwe różnice w ocenach poszczególnych zespołów.

Ponieważ wyniki pracy zespołu będą miały bezpośredni skutek w postaci ustalenia wysokości wynagrodzeń w jednostce, jego skład powinny wchodzić osoby wysoko umocowane w hierarchii (np. sekretarz gminy/powiatu, kierownik komórki organizacyjnej, kierownik działu kadr, kierownicy wydziałów) cieszące się jednocześnie dużym szacunkiem wśród pracowników. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko kwestionowania przez pracowników wyników prac zespołu. Ponadto do prac zespołu powinno się włączyć osobę, która będzie odpowiedzialna za organizacje pracy zespołu.

Wartościowanie stanowisk pracy nie jest procesem zamkniętym. Co pewien czas będzie pojawiała się konieczność wartościowania nowych stanowisk pracy lub aktualizacji dotychczasowych wyników (np. w sytuacji gdy przepisy prawa będą wiązały z danym stanowiskiem pracy posiadanie wyższych kompetencji, doświadczenia lub wykonywanie większej ilości obowiązków). Stąd zespołu wartościującego nie powinno się powoływać na zamknięty okres czasu.

Podczas pierwszego swojego spotkania, zespół powinien określić podział obowiązków oraz przyjąć procedurę działania, w szczególności:

 • określić częstotliwość spotkań oraz ich długość,
 • opracować harmonogram działania,
 • ustalić kworum przy którym decyzje podejmowane przez zespół będą wiążące,
 • ustalić zasady podejmowania decyzji,
 • podział obowiązków w zespole jeżeli nie dokonała tego osoba wykonująca czynności pracodawcy w urzędzie.

Jeżeli osoba wykonująca czynności pracodawcy w urzędzie nie określiła metody, zgodnie z którą wartościowanie będzie przeprowadzone, zespół powinien dokonać doboru odpowiedniej metody i wraz z opisem metodologii działania przedłożyć ją do zatwierdzenia tej osobie.

Jeżeli wybór metody został dokonany poza zespołem, zespół w pierwszej kolejności powinien być zaznajomiony z przyjętymi zasadami wartościowania oraz przeszkolony z przyjętej metody.

 Rozwiązanie mieszane

Możliwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procesu wartościowania przez wewnętrzny zespół wartościujący przy udziale konsultanta/konsultantów zewnętrznych.

Źródło: B. Skóbel, "Wartościowanie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Poradnik", ZPP, Marzec 2011 r.