Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

W 1950 r. Międzynarodowy Komitet Naukowej Organizacji w Genewie wyróżnił kryteria oceny trudności pracy, nazwane później tzw. schematem genewskim (Schemat Genewski. Metoda wartościowania powstała w 1990 roku. http://www.wynagrodzenia.pl) Pomimo upływu ponad 60-lat, współczesne podejście do wyboru kryteriów wartościowania pracy opiera się w znacznej mierze na tym schemacie.

Kryteria te, zwane także syntetycznymi obejmują:

 • wymagania umysłowe,
 • wymagania fizyczne,
 • odpowiedzialność,
 • warunki środowiska pracy.

Zbigniew Martyniak wskazuje na następujące syntetyczne kryteria oceny:

 • wiedza i doświadczenie zawodowe,
 • wymagania psychofizyczne i umysłowe,
 • odpowiedzialność,
 • warunki środowiska pracy.

W metodzie Hay'a, mającej swoje zastosowanie przy wycenie prac biurowych, wyróżniono trzy syntetyczne kryteria oceny:

 • wiedza zawodowa, w ramach kryterium kryteria cząstkowe:
 • kwalifikacje specjalistyczne,
 • kwalifikacje kierownicze,
 • kwalifikacje w zakresie stosunków międzyludzkich,
 • rozwiązywanie problemów (twórcza inicjatywa), w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
 • odnoszące się do sposobu rozumowania,
 • wynikające z charakteru z charakteru rozwiązywanych problemów,
 • odpowiedzialność, w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
 • swoboda działania,
 • rozmiar odpowiedzialności finansowej,
 • wpływ stanowiska na końcowe wyniki finansowe.

W metodzie Kordaszewskiego jako kryteria syntetyczne wskazano:

 • złożoność pracy, a w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
 • zakres, różnorodność i zmienność czynności,
 • samodzielność,
 • sposób wykonywania pracy,
 • kierowanie pracą innych,
 • współdziałanie,
 • ryzyko społeczne, a w ramach kryterium kryteria cząstkowe:
 • bezpieczeństwo innych,
 • pewność mienia i tajemnicy służbowej,
 • wykonanie pracy,
 • uciążliwość czynności rozumiana jako wysiłek fizyczny,
 • uciążliwość warunków środowiska pracy, w ramach kryterium elementy cząstkowe:
 • nienormalny komfort cieplny pomieszczeń,
 • zanieczyszczenie powietrza i zabrudzenie przy pracy,
 • promienie jonizujące,
 • hałas,
 • nienormalne oświetlenie.

W służbie publicznej wyróżniono następujące kryteria syntetyczne:

 • kompetencje, w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
 • wykształcenie,
 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności interpersonalne,
 • charakter stanowiska pracy, a w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
 • rola stanowiska pracy w organizacji,
 • złożoność zadań i kreatywność,
 • horyzont czasowy planowania,
 • czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań,
 • odpowiedzialność, a w ramach tego kryterium elementy cząstkowe:
  • odpowiedzialność za realizację zadań przez współpracowników lub podległy personel,
  • wpływ stanowiska pracy na decyzje.

Planując przystąpienie do wartościowania pracy, należy dokonać wyboru kryteriów syntetycznych i cząstkowych w zależności od potrzeb i priorytetów działania urzędu samorządowego.

Źródło: opracowano na podstawie Martyniak Z. „Metodologia wartościowania pracy", Antykwa, Kraków 1998 r. oraz Zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5 poz.61)[w:] B. Skóbel, "Wartościowanie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Poradnik", ZPP, Marzec 2011 r.