Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

rozmowa kwalifikacyjnaRekrutacja pracowników stanowi jeden z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Gdy pojawia się w firmie konieczność obsadzenia stanowiska, niektóre organizacje wybierają kandydata spośród osób już zatrudnionych(rekrutacja wewnętrzna), inne zaś widziałyby u siebie osobę nową, pozyskaną z zewnątrz(rekrutacja zewnętrzna).

Poniżej przedstawiamy zalety i wady zarówno rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

A. Rekrutacja wewnętrzna – jest to poszukiwanie kandydatów na wakujące stanowisko pośród już zatrudnionych osób, wewnątrz  danej organizacji. Można wtedy mówić o tworzeniu wewnętrznego rynku pracy, awansach i przesunięciach poziomych w ramach struktur firmy.

Zalety:

 • Niższe koszty procesu rekrutacji i selekcji.
 • Mniejsze ryzyko niedopasowania kandydata do organizacji (kandydaci wiedzą, jakie są mocne i słabsze strony firmy i je akceptują).
 • Łatwość w oszacowaniu rzeczywistego potencjału zawodowego kandydata (znane są też jego zalety i wady).
 • Skrócenie okresu wdrożenia pracownika na nowym stanowisku.
 • Zwiększenie motywacji dla personelu (forma wyróżnienia, nagrody, sygnał do rozwoju dla pracowników).
 • Lojalność wobec firmy/pracowników wywołuje przywiązanie.

Wady:

 • Jest mniejszym źródłem niż źródło zewnętrzne i zawęża możliwości wyboru.
 • Nowy szef/kierownik itp. może też nie zostać zaakceptowany, jako przełożony przez osoby, z którymi dotychczas pracował na równorzędnych stanowiskach.
 • Istnieje ryzyko powstawania nieformalnych powiązań i układów wzajemnych zależności.
 • Duże koszty szkoleń.  
 • Promując swoich pracowników pracodawca blokuje także dopływ nowych osób do firmy (brak tzw. świeżej krwi w środowisku pracowniczym).

B. Rekrutacja zewnętrzna – jest to pozyskiwanie kadry poza strukturami firmy.

Zalety:

 • Szerokie zasoby dostępne na zewnętrznym rynku pracy (lokalnym, krajowym, międzynarodowym).
 • Zatrudnianie według rzeczywistych potrzeb, a nie po to, by komuś dać pracę.
 • Świeże spojrzenie na  daną firmę i jej politykę.
 • Brak uwikłania się w stosunki nieformalne.
 • Niższe koszty szkolenia pracownika.
 • Szansa na zmianę charakteru danej firmy.
 • Zaspokojenie potrzeby zatrudnienia nowego rodzaju specjalisty.

Wady:

 • Trudność w rozpoznaniu rzeczywistego potencjału przyszłego pracownika.
 • Brak wiedzy nowych pracowników o firmie(jej specyfice, kulturze organizacyjnej).
 • Możliwość braku współpracy z pracownikami wewnętrznymi, którzy mieli być na danym stanowisku.
 • Blokowanie awansu pracownikom pracującym w firmie od dłuższego czasu (pracownikom wewnętrznym).
 • Duża fluktuacja.
 • Znaczne koszty związane z procesem rekrutacji i selekcji.

Źródło: zatrudnienie.glogow.pl oraz kadryonline.pl