Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozstrzygnął, że złożona przez redaktora naczelnego dziennika skarga na bezczynność organu jest skargą legitymowanego podmiotu wniesioną na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nie ustawy - Prawo prasowe (wyrok z dnia 7 października 2015 roku, sygn. akt. IV SAB/Gl 82/15).

Redaktor naczelny Dziennika wystąpił do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o udzielenie informacji poprzez przysłanie kopii protokołów i podjętych uchwał z posiedzeń Zarządu Okręgowego PZŁ. Powołał się na ustawę Prawo prasowe. Wobec nieotrzymania wnioskowanej informacji skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku w kwestii udzielenia informacji publicznej. Organowi zarzucono naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na gruncie wyżej opisanego stanu faktycznego pojawiła się wątpliwość:

1. czy podmiot będący autorem wniosku o udzielenie informacji zwracał się o udzielenie informacji w imieniu własnym, czy też w imieniu prasy, a także

2. czy zastosowanie w sprawie będzie miała ustawa Prawo prasowe czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

WSA uznał, że złożony wniosek pochodzi od prasy w pojęciu zdefiniowanym na gruncie ustawy Prawo prasowe. Interes prawny w inicjowaniu postępowania sądowoadministracyjnego będzie miał zatem nie tylko autor wniosku lecz również "prasa". W niniejszym przypadku jest to Dziennik, który reprezentowany jest przez redaktora naczelnego kierującego tą gazetą. Złożona zatem przez redaktora naczelnego Dziennika skarga jest skargą legitymowanego podmiotu wniesioną na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (co słusznie przywołano w skardze).

Bezczynność po stronie podmiotu zobowiązanego do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przejawia się nie tylko brakiem podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do załatwienia sprawy lecz także wtedy, gdy organ nie dokonuje tego we właściwej, przewidzianej prawem formie. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że z bezczynnością podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy w prawnie ustalonym terminie podmiot ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub prowadził postępowanie w sprawie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie przewidywanej prawem decyzji lub też innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności.

W przedmiotowej sprawie nie można uznać za załatwienie wniosku strony skarżącej pisma Łowczego Okręgowego zawiadamiające stronę skarżącą o możliwości zapoznania się z całością materiałów w siedzibie zarządu.

źródło: NSA

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące ze stosowania pozapłacowych systemów motywacyjnych. Zwiększają one zaangażowanie pracowników i umacniają relacje z firmą, co bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki. Dlatego nikogo nie dziwi rosnąca popularność tego typu rozwiązań. Równie często pojawiają się błędy w ich wprowadzaniu. Oto kilka porad jak skutecznie motywować i premiować firmowy zespół.

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Polscy pracodawcy łatwiej dostrzegają błędy pracowników niż ich zasługi. Nie mają problemu z wytykaniem podwładnym niedociągnięć, ale nie zawsze potrafią docenić i nagrodzić ich osiągnięcia. Pracownik, który jest tylko krytykowany i kontrolowany wcale nie pracuje lepiej. Regularne pochwały budują za to jego motywację.

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Ostateczne wyniki wartościowania stanowisk pracy zatwierdza osoba wykonująca czynności pracodawcy w urzędzie i to ta osoba bierze za nie ostateczną odpowiedzialność.

Pracownik samorządowy - Zarządzanie

Odpowiadając na tytułowe pytanie warto podkreślić, że podmiot lub zespół wewnętrzny, powinny dokonać weryfikacji uzyskanych wyników wartościowania, przed ich dalszym wykorzystaniem. Ponadto możliwość zgłoszenia wniosku o weryfikację powinien mieć pracownik, bezpośredni przełożony pracownika oraz oczywiście osoba wykonująca czynności pracodawcy w urzędzie.