Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Styl życia

Dopuszczalności kopiowania dowodów tożsamości w związku z korzystaniem z usług bankowych jest przedmiotem szczególnych regulacji ustawowych, które znajdą tutaj bezpośrednie zastosowanie. Zgodnie z art. 112b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm) banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.

Uprawnienie zawarte w tym przepisie uzasadniane jest szczególnym statusem banków, jako instytucji zaufania publicznego i ich szczególnymi obowiązkami realizowanymi dla celów społecznych.

Sposób pozyskiwania danych osobowych z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie ma znaczenia, o ile dane te przetwarzane są w zakresie adekwatnym do celu przetwarzania, tym bardziej gdy zakres przetwarzanych danych regulują stosowne przepisy prawa – w tym przypadku art. 112b Prawa bankowego.

Warto również mieć na uwadze, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2001 r. (sygn. akt II SA 2869/00) orzekł: „(...) gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną, obojętną dla prawodawcy reglamentującego w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie tego rodzaju danych. Inaczej mówiąc posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności tego utrwalania (przetwarzania). Dla takich ocen istotne znaczenie mają przede wszystkim: podstawa prawna przetwarzania danych (art. 23 ustawy), rodzaj przetwarzanych danych (art. 27) oraz granice przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 3)".

Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 listopada 2003 r. (sygn. akt II SA 1432/02) stanowiącym, że „ustawa o ochronie danych osobowych nie zajmuje się określaniem techniki gromadzenia danych osobowych lecz zakresem ich przetwarzania (...)". Kopiowanie, czy skanowanie dokumentów zawierających dane osobowe nie będzie więc niezgodne z prawem, jeśli nie będzie prowadziło do gromadzenia danych w zakresie szerszym, niż jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane (ww. zasada adekwatności).

Źródło: "Sprawozdaniu z działalności GIODO w 2012 roku", GIODO, 2013