Pracownik samorządowy - Styl życia

Europejczycy chcą coraz więcej szerokopasmowych łączy komórkowych, ale jednocześnie obawiają się wysokich kosztów – wynika z najnowszego sondażu obejmującego całą UE. - Zagwarantowanie spełniania oczekiwań konsumentów za niewygórowaną cenę jest jednym z celów pakietu Połączony Kontynent, który przedstawimy we wrześniu – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Europejczycy coraz bardziej pragną nowych technologii. Choć są oni otwarci na możliwości oferowane przez nowe narzędzia i usługi, co ilustruje liczba nowych abonentów internetowych i osób wykorzystujących internet do połączeń głosowych, nadal myślą dwa razy zanim podniosą słuchawkę lub podłączą się do sieci ze względu na koszty tych usług.

Telefony komórkowe są dziś wszędzie, ale tylko połowa z nich to smartfony. Odsetek zawieranych abonamentów telefonicznych obejmujących dostęp do internetu waha się od 55 proc. w Szwecji, Danii, Zjednoczonym Królestwie, Finlandii, Francji i Holandii do poniżej 35 proc. w Belgii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, na Węgrzech i Cyprze.

Mniejszy udział smartfonów w rynku jest cechą wielu krajów, w których abonenci komórkowych łączy internetowych ograniczają czas spędzany w internecie ze względu na koszty. Ma to miejsce na Węgrzech (35 proc.), w Portugalii (58 proc.), w Grecji (53 proc.), na Cyprze (52 proc.), w Belgii (47 proc.) i w Rumunii (45 proc.).

Niepokój o koszty powoduje obecnie, że ponad połowa obywateli UE ogranicza połączenia ze swoich telefonów komórkowych z numerami krajowymi (55 proc.) i międzynarodowymi (54 proc.). Połączenia krajowe ogranicza ponad 70 proc. mieszkańców Grecji (81 proc.), Portugalii (79 proc.), Irlandii (72 proc.) i Rumunii (71 proc.).

Trzy czwarte gospodarstw domowych dysponuje szerokopasmowym łączem stacjonarnym: 72,5 proc. gospodarstw domowych w UE ma obecnie łącze szerokopasmowe. W 2011 roku odsetek ten wynosił 67,3 proc. (źródło: Eurostat). Liczba ta podskoczyła o 20 punktów procentowych w Rumunii i 16,7 p.p. na Słowacji, zaś we wszystkich państwach członkowskich łącze szerokopasmowe posiada ponad 50 proc. gospodarstw domowych.

Granica między telefonem i internetem szybko się zaciera: z telefonii internetowej (ang. Voice over Internet Protocol, w skrócie VoIP) korzysta 34 proc. respodentów, czyli o 7 p.p. więcej niż w 2012 roku. 28 proc. używa internetu do darmowych rozmów z użytkownikami tej samej sieci telefonii internetowej, a 4 proc. korzysta z VoIP, aby wykonywać tańsze połączenia międzynarodowe.

Rozmowy przez internet są wyjątkowo popularne w Bułgarii (57 proc.), na Cyprze (55 proc.), w Estonii (54 proc.), na Litwie i na Łotwie (51 proc.). Mniej osób używa VoIP w Portugalii (18 proc.), we Włoszech (26 proc.), w Hiszpanii (28 proc.) i w Grecji (29 proc.), jednak i tam jej popularność rośnie, a wykorzystywanie tej technologii wzrosło o 7 p.p. od 2011 r. Wzrost popularności VoIP idzie w parze ze rozwojem komunikacji szerokopasmowej. Na przykład na Cyprze w 2012 roku w łącze szerokopasmowe wyposażono kolejne 11 proc. gospodarstw domowych, a użycie VoIP wzrosło o 16 punktów procentowych.

- Zagwarantowanie spełniania oczekiwań konsumentów za niewygórowaną cenę jest jednym z celów pakietu Połączony Kontynent, który Komisja przedstawi we wrześniu – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową.

Źródło: ec.europa.eu