Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Sytuacja załączania do pism z prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego wykazu zawierającego dane osobowe stron postępowania budzi szereg wątpliwości. Próbując je rozwiać GIODO wskazuje, iż administrator danych osobowych, tj. podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest respektować w procesie przetwarzania danych osobowych wszelkie zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Ministerstwo Zdrowia przypomniał, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w przypadku zlecania zadań wykonawcy polegających na opracowaniu utworów (np. podręczników, skryptów etc.), które finansowane są w ramach projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi. Przypomniało także, że Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, co następuje przed zakończeniem procedury zamknięcia projektu.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

mysl kreatywnie_mezczyznaJednostka kontrolowana ma 30 dni na zawiadomienie izby o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub o przyczynach ich niewykonania. Jednakże, jeżeli nie zgadza się z argumentami izby i przedstawi jej swoje zastrzeżenia, termin ten nie obowiązuje.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają pytania których efektem jest wola uściślenia definicja „przetwarzania danych". Jednym z takich zagadnień jest pytanie czy za „przetwarzanie" należy uznać działanie polegające na dokonywaniu sprawdzeń w określonej bazie informatycznej.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

pracownik zegar221 stycznia br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach VI wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zgodności art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych z art. 2, art. 24, art. 32, art. 64 ust. 1 Konstytucji RP i art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku.