Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

27 listopada br. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

praca job_haczykPodejmowane w ramach procedury naboru rozstrzygnięcia wpływające na uprawnienia potencjalnych kandydatów wynikające z przepisów prawa, w tym stanowisko odmawiające dopuszczenia do konkursu na stanowisko urzędnicze, są czynnościami z zakresu administracji publicznej.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

lupa prawoZgodnie z art. 89 §1 KPA organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. Natomiast zgodnie z §2 organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Brzmienie przepisu jest daleko niefortunne i może rodzić wątpliwości co do potrzeby przeprowadzania rozprawy każdorazowo, gdy będzie przeprowadzany dowód z oględzin.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

stop ludzik_2Kiedy można odmówić dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka
W toku postępowania administracyjnego strona, jeżeli spodziewa się negatywnego rozstrzygnięcia może celowo składać wnioski dowodowe celem przedłużenia postępowania. Jak się zatem przed tym bronić.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wprowadza szczegółowe normy służące realizacji tego prawa. W szczególności reguluje postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych, czyli operacjach takich, jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.