Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

O ile w sytuacji zastosowania tymczasowego aresztowania ustawodawca zagwarantował pracownikom samorządowym prawo do otrzymywania połowy wynagrodzenia, to w razie zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych brak jest analogicznej regulacji. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 2 lipca 2013 r. sygn. akt III APa 16/13.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

lupa dokumentyZ oględzin sporządza się protokół. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.  Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.  

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Od 22 listopada br., pracownik wychowujący dziecko wieku do lat 8, może złożyć oświadczenie będące dowodem usprawiedliwiającym nieobecność również w razie choroby niani i dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem oraz nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

W rozumieniu przepisu art. 3 k.p.pracodawcą jest bowiem jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Przy czym dla uzyskania statusy pracodawcy wystarczające jest zatrudnianie chociażby jednego pracownika. Zatrudnienie to powinno mieć przy tym charakter autonomiczny w tym sensie, że konkretny podmiot występuje samodzielnie jako strona umowy o pracę lub innego aktu kreującego stosunek pracy, w ramach swych ustawowych, regulaminowych albo statutowych kompetencji.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Rozwiązanie przez umowy o pracę zawartej z osobą będącą radnym, bez zgody Rady było jaskrawym naruszeniem przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy radnych i daje powodowi prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z 20 grudnia 2012 r. sygn. akt IV P 254/12