Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Sejm przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakości e-usług. Zmiana ma objąć cały pakiet dotyczący decyzji administracyjnych z odwołaniami, a więc sądownictwem administracyjnym włącznie.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Nieważność umowy zawartej przez powiat z uwagi na wadliwą reprezentację nie przesądza o braku po stronie wykonawcy umowy roszenia o zpłatę. W takim przypadku mogą znaleźć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przedsatwamy ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 16 listopada 2012 r. sygn. V ACa 844/12 dotyczący tego problemu. 

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Różnica między nagrodą a premią polega na tym, że nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnych warunków, a jej przyznanie zależy od uznania zakładu pracy; przy czym przed przyznaniem przez zakład pracy nagrody po stronie pracownika nie powstaje prawo podmiotowe do jej żądania. W odróżnieniu od nagrody prawo podmiotowe pracownika do premii powstaje w razie dopełnienia warunków premiowania przewidzianych w regulaminie, a przyznanie pracownikowi premii nie jest uzależnione od uznania zakładu pracy, lecz od dopełnienia przez pracownika wspomnianych warunków.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

aktaPrzepisy ustawy o związkach zawodowych stanowią lex specialis wobec uregulowań zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jak stanowi art. 28 tej ustawy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji, ale tylko tych, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Poza materią określoną w art. 28 ustawy o związkach zawodowych zastosowanie znajduje więc ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

dokumenty morguefileSporządzone przez starostwo odpisy z posiadanych przez nie oryginalnych decyzji z innych dokumentów i byłego urzędu rejonowego odnoszące się do gruntów w obecnym powiecie, mają taką samą moc jak odpisy tych dokumentów wydane przez organy do 31.12.1998 r. (a więc wydane w okresie gdy organy te jeszcze istniały). To oznacza, że mogą one stanowić podstawe prawną wpisu do księgi wieczystej.