Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Odpowiadając na tytułowe pytanie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał, że przetwarzanie danych osobowych w każdym przypadku powinno się odbywać z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Jeśli natomiast istnieją szczególne przepisy, to stosuje się je w pierwszej kolejności.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

screamSamo powołanie się na skorzystanie z drogi sądowej do dochodzenia swych praw nie może stanowić naruszenia obowiązku godnego zachowania urzędnika, a tym bardziej nie stanowi groźby, w sytuacji gdy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu ma oparcie w przepisach ustawy. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 11 grudnia 2012 r. sygn. akt III APo 5/12. Wyrok dotyczył urzędnika służby cywilnej ale może zastosowanie również do pracowników administracji samorządowej z uwagi na obowiązki wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

slowa abstrakcjaDialog techniczny jest formą legalnego pozyskania specjalistycznej wiedzy od potencjalnych wykonawców, koniecznej do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza jeżeli zamawiający nie posiada środków finansowych na zatrudnienie biegłego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

rioRegionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne k.c.), będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.