Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

altPublikujemy interesujący wyrok KIO (nr 2538/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) dotyczący uzupełniania dokumentów przy stosowaniu Pzp.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Wymaga wyraźnego podkreślenia, że sprawy ze stosunku pracy, w tym sprawy wynagrodzenia, nie należą do spraw z zakresu administracji publicznej, dlatego sąd administracyjny nie posiada kompetencji do kontroli aktów organów jednostek samorządu terytorialnego podjętych w sprawach ustalania (obniżania) wynagrodzenia prezydenta. W tych sprawach właściwa jest droga przed sądem powszechnym.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Z przeprowadzonych działań kontrolnych, regionalne izby obrachunkowe sporządzają protokół.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (§2 ust. 1 rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Ministerstwo Finansów stara się ograniczyć skutki zbyt późnego regulowania zagadnień dotyczących możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z wydatkami na pojazdy służbowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został sporządzony 23 grudnia 2013 roku i jeszcze tego samego dnia przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.