Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Regionalna izba obrachunkowa na podstawie wyników kontroli, kieruje do jednostki, wystąpienie pokontrolne (art. 9 ust. 2 ustawy o RIO).

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Nowelizacja ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pociągnęła za sobą konieczność ponownego wydania rozporządzenia określającego tryb poszczególnych działań związanych z profilem ePUAP. Przedłożony projekt co do zasady powiela przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług publicznych – z drobnymi wyjątkami dotyczącym etapu potwierdzania profilu ePUAP.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

traktor thumb_medium300_200Samo nawet tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki, bez względu na to, czy uprawia on dzierżawione działki i czy przynosi mu to realny dochód. Wyrok NSA z 3 grudnia 2013 r. II OSK 2709/13.

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

tuba ludzikKontynuujemy temat poświęcony zasadom przeprowadzania rozprawy administarcyjnej. Tym razem omówimy zasady wezwania na rozprawę oraz jej odraczania. 

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

dziecko money_swinkaOsoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie rodzicielskim z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podlega z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym wyłącznie dobrowolnie.