Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych darowizna w formie pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych stanowi dochód publiczny. Darowizna jest umową a nie jak nieraz błędnie się przyjmuje jednostronnym działaniem darczyńcy, zatem wymaga złożenia oświadczenia woli zarówno przez darczyńcę jak i obdarowanego. Oświadczenia nie muszą być złożone jednocześnie. Oświadczenie obdarowanego wymaga formy aktu notarialnego, z tym, że oświadczenie staje się ważne bez zachowanie tej formy jeżeli  przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Przykład:
Jan Kowalski w pisemnym oświadczeniu zobowiązał się do przekazanie gminie w formie darowizny kwoty 1000 zł. Gminie nie przysługuje żadne roszczenie o to by Jan Kowalski faktycznie dokonał przekazania w/w kwoty.
Jan Kowalski ustnie przyrzekł przekazanie tytułem darowizny na rzecz gminy kwotę 1000 zł, wpłaty dokonał do kasy urzędu. Umowa darowizny dochodzi do skutku.

Oświadczenie obdarowanego nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej. Może być dokonane również w formie dorozumianej. W praktyce jednak w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wskazane jest by była to forma pisemna. Ponieważ przyjęcie darowizny mieści się w pojęciu zarządu mieniem uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu darowizny jest w przypadku gminy jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą, a w przypadku powiatów dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.  Co do zasady po stronie jednostki z tytułu przyjęcia darowizny nie powstaje zobowiązanie pieniężne, teoretycznie zatem do jego skuteczności nie jest wymagana kontrasygnata skarbnika. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach kodeks cywilny przewiduje konieczność zwrotu przedmiotu darowizny (przy rażącej niewdzięczności) czy dostarczania darczyńcy środków utrzymania gdy ten popadnie w niedostatek, co może w przyszłości spowodować faktycznie powstanie zobowiązania pieniężnego, którego źródłem jest umowa darowizny.

W oświadczenie o przyjęciu darowizny nie ingeruje organ stanowiący. Potwierdza to m.in. uchwała Nr 77/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 października 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy o przyjęciu darowizny.  Ponieważ darowizna zwiększa poziom dochodów jednostki rola organu stanowiącego ogranicza się w zasadzie do przyjęcia zmian w uchwale budżetowej jednostki.