Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Dnia 13 września wejdzie w życie nowelizacja z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ustawa do 1 stycznia 2015 przedłuża okres  funkcjonowania PFRON w obecnej formule. Nowelizacja oznacza,, że PFRON dopiero z dniem 1 stycznia 2015 stanie się funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  Wejście w życie nowelizacja oznacza również przesunięcia w czasie przejęcie przez marszałka zadań realizowanych obecnie przez oddziały PFRON.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano m.in. że realizacja przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w obecnym ich kształcie  nie jest możliwa, gdyż oddziały nie realizują zadań własnych, a jedynie jako jednostki organizacyjne Funduszu realizują zadania, czynności zlecone przez Zarząd Funduszu na podstawie wewnętrznych regulacji oraz pełnomocnictw. W efekcie marszałkowie z mocy ustawy przejmą pracowników, bez zadań, majątku oraz dodatkowego finansowania kosztu ich zatrudnienia.

Tym samym ewentualne wdrożenie przepisów ustawy skutkowałoby nieracjonalnym obciążeniem samorządów województw kosztem zatrudnienia ok. 300 osób, przy jednoczesnej konieczności zatrudnienia nowych pracowników do obsługi tych zadań Funduszu, które na podstawie wewnętrznych regulacji i pełnomocnictw realizowały oddziały (źródło: www.sejm.gov.pl).