Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Koniec z referendami w sprawie odpadów komunalnych. Rząd zgodził się aby gminy przejęły władztwo nad odpadami z mocy ustawy. Zgodnie z przyjętymi we wtorek przez Radę Ministrów założeniami do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przejęcie przez gminy własności odpadów będzie obligatoryjne i nastąpi wraz z wejściem w życie ustawy. Tym samym rząd odrzucił dwa pozostałe warianty.
Pierwszy z nich pozostawiał gminom wybór. Do przejęcia władztwa nad odpadami wystarczyła bowiem uchwała rady gminy. Wariant drugi, forsowany przez UOKiK, MSWiA oraz resort finansów przewidywał pozostawienie referendum lokalnego, jako jedynego sposobu przejęcia przez gminę własności nad odpadami.
Ostatecznie zwyciężył wariant najbardziej popierany przez środowiska samorządowe.
Zgodnie z przyjętymi założeniami gminy w przetargach będą wyłaniać firmy, które odbiorą odpady od właścicieli. Jednocześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.

Ponadto gminy wchodzące w skład regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które są określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Projekt zakłada również wprowadzenie opłaty śmieciowej, którą od właścicieli nieruchomości będzie pobierała gmina. Opłata będzie uwzględniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. Gminy, przedsiębiorcy odbierający odpady i marszałkowie województw będą składali sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.
W ocenie rządu, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.
Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów).
Zmiany mają dostosować polskie prawo do norm unijnych - nakładających na kraje członkowskie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP