Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Pracownik samorządowy: Prawo i orzecznictwo

fot. fotolia.plJak orzekł Trybunał Konstytucyjny, pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych nie przysługują dodatki za nadgodziny. To rozstrzygniecie wątpliwości jakie zgłosił sąd w Gliwicach, co do zgodności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z Konstytucją.

 

Zgodnie z ustawą pracownikom samorządowym za pracę w nadgodzinach przysługuje wynagrodzenie za pracę, ale bez dodatków, albo czas wolny równy czasowi przepracowanemu. Tymczasem kodeks pracy przewiduje, że za pracę w nadgodzinach przysługują pracownikom - oprócz normalnego wynagrodzenia - także dodatki wynoszące 50 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową, a gdy praca w nadgodzinach była wykonywana w nocy, w niedziele lub święta - w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę ponadnormatywnej pracy.

Sąd w Gliwicach, rozpatrując sprawę byłej dyrektorki rodzinnego domu dziecka, która żądała od gminy zapłaty za przepracowane nadgodziny, doszedł do wniosku, że przepisy art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych mogą naruszać w tym zakresie konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Z tego powodu skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o zgodność ustawy z Konstytucją.

Trybunał uznał te przepisy za konstytucyjne, tym samym potwierdził, że samorządowcom dodatki za godziny nadliczbowe się nie należą.

Trybunał nie zgodził się z teza, że art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych narusza zasadę równości, twierdząc iż cechą prawa pracy jest różnicowanie pracowników, gdyż różne są ich warunki zatrudnienia i wykonują oni pracę dla różnych pracodawców.

Według Trybunału, między zwykłymi pracownikami a samorządowcami istnieje wiele różnic, które powodują, że nie można mówić o złamaniu konstytucyjnej zasady równości. Pracownicy samorządowi wykonują swoją pracę na rzecz społeczności lokalnych, ich praca ma elementy misji publicznej, a więc powinni - gdy istnieje taka potrzeba - wykonywać swoje obowiązki służbowe także poza normalnymi godzinami służbowymi pracy.

Ważne jest też to, iż wyrok Trybunału odnosi się wyłącznie do jednej kategorii pracowników samorządowych - osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. W stosunku do tych pracowników konstytucyjne zasady nie zostały naruszone, a więc nie mają oni prawa do dodatków za nadgodziny.