Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Ministerstwo Zdrowia przypomniał, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w przypadku zlecania zadań wykonawcy polegających na opracowaniu utworów (np. podręczników, skryptów etc.), które finansowane są w ramach projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi. Przypomniało także, że Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, co następuje przed zakończeniem procedury zamknięcia projektu.

W związku z pojawieniem sie problemów dotyczących praw autorskich resort zaleca ponowne zapoznanie się ze stosownymi zapisami umowy o dofinansowanie projektu i zweryfikowanie zawartych umów z wykonawcami w przedmiotowym zakresie. Niedochowanie obowiązku w zakresie przeniesienia praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach projektu będzie skutkowało uznaniem wydatków podniesionych na ich wytworzenia za niekwalifikowane.

Źródło: zdrowie.gov.pl