Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

pracownik zegar221 stycznia br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach VI wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zgodności art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych z art. 2, art. 24, art. 32, art. 64 ust. 1 Konstytucji RP i art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku.

 

 Źródło: www.trybunal.gov.pl