Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

prawo sedziaKPA mniej szczegółowo niż inne procedury reguluje sposób przeprowadzania dowodu z zeznań świadków. Nie oznacza to jednak, że organ administracji publicznej nie może przez analogię pewnych rozwiązań zastosować.

Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków – zasada obowiązująca w postepowaniu cywilnym. Zasada ma na celu uniknięcie wpływania na zeznania świadka oraz sugerowania się zeznaniami innej osoby, zwłaszcza gdy świadek pewnych okoliczności np. już nie pamięta.

Przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron. Ta zasada również wynika z postępowania cywilnego. Zapytanie o powiązania rodzinne jest konieczne w celu ustalenia czy danej osobie na pewno nie przysługuje prawo odmowy zeznań lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Niezależnie od tego różne powiązania rodzinne i sąsiedzkie pomiędzy świadkiem a stroną lub stronami mogą mieć wpływ na ocenę przez organ wiarygodności zeznań świadka.

W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada, że świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie zadawać mu pytania. Wskazane jest by również tę kolejność zachować w postępowaniu administracyjnym tzn. żeby najpierw pytania zadawał pracownik organu administracji prowadzący postępowania, a następnie strona lub strony postępowania w kolejności wyznaczonej przez pracownika organu. Pozwala ta na uporządkowanie procesu odbierania zeznań świadka, a jeżeli pracownik dobrze przygotuje się do przesłuchania, uniknięcie zbędnych powtórzeń.

W kodeksie postępowania cywilnego przewidziano możliwość konfrontacji świadków których zeznania przeczą sobie wzajemnie. Nie ma przeszkód by ten sposób przesłuchania świadków zastosować w postepowaniu administracyjnym.