Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Prawo i orzecznictwo

Udostępnianie informacji publicznej następuje między innymi w drodze wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia (art. 7 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy o dostępie do informacji publicznej).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 12 października 2010 r. (II SA/Op 216/09) przyjął, że skoro istnieje bezpośredni dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (w postaci wstępu na nie), to brak jest podstaw, aby nie udostępniać niezwłocznie materiałów dokumentujących te posiedzenia, w tym dokonywanych nagrań.

Na zasadzie art. 11b ust 1 ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, więc także działalność rady gminy jest jawna. Dlatego też istnieje obowiązek udostępniania wszelkich materiałów dokumentujących sesję rady gminy, w tym nagrań CD lub DVD, o ile w ten sposób dokumentuje się także posiedzenie.

Nie jest możliwa odmowa udostępnienia nagrań sesji poprzez tłumaczenie, że służą one jedynie jako środek techniczny, ułatwiający sporządzenie protokołu, natomiast dokumentem urzędowym potwierdzającym przebieg sesji jest protokół posiedzenia. Tym bardziej jeżeli we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca wskazał nagranie a nie protokół.

Nagranie posiedzenia sesji rady jest niewątpliwie materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i dokonanych czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu.

Na podstawie art. 1 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej WSA przyjął, że materiały i dokumenty tworzone podczas posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej stanowią informacje o sprawach publicznych. Nagranie posiedzenia sesji na płycie CD lub DVD, dotyczy sfery faktów, stanowi zatem informację publiczną.

Podsumowując Sąd stwierdził, iż prawo dostępu do informacji publicznej realizuje się także poprzez dostęp do nagrań posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, bez względu na okoliczność, w jakim celu nagranie to organ wykonał. Przeszkodą dostępu do wykonanego nagrania posiedzenia sesji rady, nie może być zapis statutu gminy stanowiący, że protokół z sesji rady jest urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad.

Źródło: Orzecznictwo NSA