Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Nie ulega wątpliwości, że kobiety w miejscu pracy powinny być traktowane na równi z mężczyznami. Z jednej strony wynika to z obowiązujących przepisów prawa, które zabraniają dyskryminacji ze względu na płeć. Z drugiej strony, badania pokazują, iż zatrudnianie kobiet na wysokich stanowiskach pozytywnie przekłada się na wyniki firmy. Należy jednakże pamiętać, że wszyscy różnimy się między sobą, dlatego też trzeba w indywidualny sposób podchodzić do każdego pracownika.

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z 11 państw oraz wsparciu Komisji Europejskiej zainaugurowana została pierwsza ogólnoeuropejska inicjatywa dotycząca masowych otwartych kursów online (ang. massive open online courses – „MOOC”). MOOC to internetowe kursy uniwersyteckie, które umożliwiają dostęp do oferty edukacyjnej wysokiej jakości bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach inicjatywy dostępnych będzie około 40 bezpłatnych kursów w różnorodnych dziedzinach, prowadzonych w 12 językach. Inicjatywa ta, której przewodzi Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Nauczających na Odległość (EADTU), skupia głównie otwarte uniwersytety. Partnerzy pochodzą z następujących państw: Francja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania, Rosja, Turcja oraz Izrael.

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Emerytury w starym systemie emerytalnym (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku) przysługuje kobietom, które ukończyły 60 lat, posiadającym co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat, posiadającym co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, uregulowanych w pragmatykach pracowniczych, w tym w ustawie o pracownikach samorządowych.

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Prawo do łączenia świadczenia emerytalnego z wynagrodzeniem z tytułu wykonywania pracy bez żadnych ograniczeń mają emeryci, którzy:

 • osiągnęli podstawowy wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat oraz
 • rozwiązali stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury.