Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Dwutygodnik Wspólnota opublikował opinię prawną, będącą odpowiedzią na pytanie: Czy pracownik samorządowy zajmujący stanowisko urzędnicze może prowadzić działalność gospodarczą w postaci prowadzenia sklepiku w szkole podstawowej, wynajmując pomieszczenie?

Prawnik Wspólnoty twierdzi, że nie każdy pracownik samorządowy zajmujący stanowisko urzędnicze może prowadzić działalność gospodarczą w postaci prowadzenia sklepiku w szkole podstawowej, wynajmując w niej pomieszczenie. Zależne jest to bowiem od stanowiska, jakie zajmuje, charakteru zajęć, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych oraz jego obowiązków wynikających z ustawy.

Zdaniem autora tekstu we Wspólnocie: „[...] prowadzenie sklepiku w wynajmowanym pomieszczeniu szkoły podstawowej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, której jednostką organizacyjną jest szkoła. Zasadniczo ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) nie zabrania pracownikom prowadzenia działalności gospodarczej, ani w ogóle, ani tym bardziej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w urzędzie której pracownik ten jest zatrudniony (taki np. zakaz obowiązuje radnych), czy jakiejkolwiek innej gminy. Jednakże ograniczenia tego typu określa ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU z 2006 r. nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Dotyczą one jednak tylko wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 2 pkt 6 ustawy). Osoby te bowiem zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy nie mogą w ogóle prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu, bez względu na to, czy jest ona prowadzona z wykorzystaniem mienia komunalnego danej jednostki, czy też nie. Zakaz ten nie dotyczy jedynie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Zatem jeżeli opisany w pytaniu pracownik samorządowy nie zajmuje żadnego z wyżej wymienionych stanowisk lub nie został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta, to zasadniczo może prowadzić działalność gospodarczą, nawet z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w urzędzie której jest on zatrudniony. W takim przypadku dopuszczalne byłoby więc prowadzenie sklepiku w szkole podstawowej w wynajmowanym przez tego pracownika pomieszczeniu."

Więcej informacji na ten temat w artykule Magdaleny Gudrek pt. „Pracownik prowadzi sklepik w szkole"

Źródło: Dwutygodnik Wspólnota