Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Wielu ekspertów i praktyków wskazuje na istniejący kanon wartości związanych z pracą urzędnika. I tak etyczny urzędnik powinien być:

 1. Bezstronny – to znaczy wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, pomijając jakiekolwiek własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich.
 2. Obiektywny – to znaczy, że wszelkie decyzje powinien podejmować, kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Obiektywizm jako zasada wyklucza motywy polityczne (np. decyzja przyniesie korzyść mojej partii), wyznaniowe (np. odmówienie komuś stanowiska z powodów religijnych), nie mówiąc już o motywach finansowych.
 3. Niezawisły – to znaczy podejmując decyzję, nie powinien być w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wymiarze zależny od osób lub środowisk, których ta decyzja może dotyczyć.
 4. Działający przejrzyście – to znaczy, że wszystkie decyzje powinien podejmować tak jawnie, jak tylko jest to możliwe. Każda decyzja powinna być uzasadniona w sposób jawny, a ograniczenie tej zasady stanowić musi wyjątek motywowany dobrem publicznym.
 5. Rzetelny – to znaczy realizujący wszystkie zadania, także te, które są bardziej odległe od jego poglądów, z największą starannością i troską, z wykorzystaniem pełnej wiedzy i umiejętności.
 6. Odpowiedzialny – to znaczy świadomy, że działa w interesie społecznym i przed społeczeństwem odpowiada za swoje decyzje. W konsekwencji oznacza to stałą gotowość do poddania się społecznej kontroli.

Źródło: Por. P. Fenrych, Etyka w działaniu urzędnika publicznego [w:] C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013