Pracownik samorządowy - Pracownik samorządowy

Jednym z elementów oceny postawy ocenianego pracownika samorządowego może być aspekt dotyczący komunikacji i budowania stosunków przez współpracę, w tym poprzez efektywne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie ich w jasny i rzetelny sposób. Ponadto warto zwrócić uwagę na skuteczną argumentację na rzecz swoich racji, a także otwartość na kontakty z innymi oraz dążenie do współpracy.

Do przykładów zachowania nieskutecznego możemy przypisać:

 • Niejasne komunikowanie się, niepoprawne pod względem językowym, rozwlekłe lub wywołujące zamieszanie
 • Nie przejawianie zainteresowania poglądami innych i nie szukanie ich opinii
 • Blokownie przepływu informacji i nie dzielenie się informacjami/opiniami
 • Krytyka pracownika w obecności innych
 • Wykazywanie braku szacunku wobec innych
 • Wykazywanie nadmiernych emocji, nie zgadzanie się z opiniami innych osób w sposób mogący zburzyć stosunki z innymi
 • Nie dopasowanie języka komunikacji do odbiorców
 • Argumentacja w sposób nielogiczny i nieprzekonywujący, brak siły perswazji
 • Niecierpliwość i nieprzyjazność w stosunku do klienta, nie okazywanie chęci pomocy.

Natomiast zdecydowanie skuteczne zachowania to:

 • Poprawna komunikacja pod względem językowym zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej
 • Przekazywanie informacji jasno, w sposób precyzyjny, ale zwięzły
 • Otwartość na kontakty z innymi, aktywne poszukiwanie zdania innych
 • Dzielenie się wiedzą i informacjami oraz tworzenie z innymi pozytywnych relacji, sprzyjających współpracy
 • Próba zrozumienia opinii, argumentów i pomysłów innych
 • Przedstawianie konkretnych argumentów na poparcie swojego zdania, umiejętne przekonywanie
 • Uprzejmość i okazywanie szacunku
 • Traktowanie współpracowników jako ważnych klientów wewnętrznych
 • Dobieranie stylu komunikacji do odbiorców oraz wykorzystywanie różnych metod komunikacji, w tym technologii informatycznych
 • Budowanie współpracy, wypowiadanie swojego zdania stanowczo, ale z szacunkiem dla innych
 • Wykazywanie otwartego stosunku do klienta, okazywanie chęci pomocy.

Źródło: "Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Wykorzystanie zarządzania kompetencjami do doskonalenia funkcjonowania administracji - poradnik", B. Skóbel, Warszawa 2011