Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Skutkiem zmian w przepisach regulujących problematykę ruchu drogowego jest w szczególności poszerzenie katalogu sytuacji, w których pobierana jest opłata ewidencyjna. W ślad za tym zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania tej opłaty, a także wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

W obowiązującym stanie prawnym zagadnienie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej uregulowane jest w dwóch rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanych w dniu 19 grudnia 2002 roku. Dotyczą one odpowiednio podróży służbowych na obszarze kraju i poza granicami kraju. W związku z koniecznością urealnienia przewidzianych tam należności resort pracy opracował projekt nowego rozporządzenia – regulującego zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Łączny koszt szkolenia (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami), sfinansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Pracy, stanowi dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powiatowy Urząd Pracy będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i jako płatnik powinien poinformować członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie, przesyłając mu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy czytamy w bazie dobrych praktyk prowadzonych przez resort administracji w  ramach projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie”.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Szybszy i łatwiejszy dostęp do unijnego finansowania dla przedsiębiorstw, miast, regionów i naukowców – to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Dzięki zmianom ograniczona zostanie biurokracja, zaś pieniądze dotrą do beneficjentów szybciej. – To ważne dla każdego obywatela UE, bo w czasach kryzysu unijny budżet odgrywa istotną rolę w zwiększaniu zatrudnienia i pobudzaniu wzrostu gospodarczego – mówi komisarz Janusz Lewandowski.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

swinka kobieta_mlotek

Senat podjął inicjatywę ustawodawczą mającą na celu zmianę ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Inicjatywa jest skutkiem niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.